Wilson Liu Mathematics

 

Whatsapp 專用問書熱線   : 5122 1237

 

 

十一月   ·  第一次

 

Whatsapp 問書時間表

 

 

1/11 (星期三)      6:00pm    -    8:00pm

 

8/11 (星期三)      6:00pm    -    8:00pm

 

15/11 (星期三)    6:00pm    -    8:00pm

 

注意事項      :     

 

為確保每位同學得到最佳的解答,我們的「星級助教」會優先解答每位同學所發問的首兩條問題

 

由於問書人數眾多,請各同學耐心等候

 

為提升解答效率,我們的「星級助教」會優先解答筆記相關內容